Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów na UW

Kilka zebranych, przydatnych informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów na UW.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS przez doktorantów [PDF].
Doktorant do ubezpieczenia może również zgłosić swoje dzieci jak i małżonka/ę, w przypadku gdy ten/ta nie otrzymuje objętych obowiązkowym ZUSem dochodów.

Dowód ubezpieczenia

Dowodem ubezpieczenia doktoranta korzystającego z ubezpieczenia na UW jest książeczka zdrowia doktoranta. Ważność ubezpieczenia potwierdza się stemplując w/w książeczkę w Biurze Spraw Pracowniczych, w Pałacu Kazimierzowskim (parter, pokój nr 1).

Utrata i wznowienie ubezpieczenia

Doktorant podejmujący pracę na umowę o pracę lub umowę o zlecenie traci prawo do ubezpieczenia na UW. Po zakończeniu umowy ubezpieczenie nie jest automatycznie wznawiane. Należy ponownie złożyć formularz ZUS ZZA. Przykładowo, traci się ubezpieczenie podpisując umowy w ramach prowadzenia zajęć na Wydziale i w takim przypadku należy wznowić ponownie ubezpieczenie. W przypadku podpisywanie tylko umowy o dzieło, wcześniejsze zgłoszenie do ubezpieczenia na UW pozostaje aktualne.


Informacje zebrane od Pani Anny Osmańskiej-Zych, Pani Grażyny Gendery, Pana Leszka Plaskoty i Pani Jonaty Wilczewskiej. W razie błędów, przede wszystkim merytorycznych, prosimy o korekty (mailem).

Mikołaj Rybiński

Stypendia za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej 2008/2009

Tak jak w zeszłym roku można składać podania o stypendium za wyniki w nauce (termin: 15.11.2008) oraz pomocy materialnej w sekretariacie studiów doktoranckich. Więcej informacji na temat stypendiów (w tym regulamin uniwersytecki) możecie znaleźć na stronie samorządu UW lub bezpośrednio na stronie UW.

Każdy wydział jest zobowiązany do ustalenia własnego, szczegółowego regulaminu przyznawania stypendiów naukowych. Przy składaniu podania o stypendium za wyniki w nauce w roku 2007/2008, dostosujcie się do zeszłorocznego regulaminu (oraz załącznika – wzoru wykazu osiągnięć):