VIII Letnie Praktyki Badawcze

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informacje na temat VIII Letnich Praktyk Badawczych.

====================================================================
Jesteś doktorantem?

Chcesz się przekonać, jak w praktyce wygląda współpraca między środowiskiem naukowym a biznesem?

Weź udział w VIII Letnich Praktykach Badawczych!

Oferujemy:

– możliwość rozwiązywania problemów z pogranicza nauki i biznesu

– możliwość praktycznego zastosowania wiedzy i doświadczenia

– pracę w interdyscyplinarnym zespole

Zajmiesz się:

– praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. biznes, rynki finansowe, modelowanie procesów przemysłowych)

– bezpieczeństwem i analizą złożonych systemów (m.in. informatycznych)

– wyzwaniami ery Internetu i nanotechnologii

Dodatkowo:

– możesz zrealizować własny projekt

– możesz być współprowadzącym projekt

– możesz zostać współautorem publikacji

Korzystamy z najlepszych brytyjskich wzorców

Działamy we współpracy z wiodącymi firmami i instytucjami

W zeszłych latach realizowaliśmy projekty m.in. dla:

– PBG S.A.,

– Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

– Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

– Casinos Poland

Wyślij CV, krótki list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy na adres: praktyki@ibspan.waw.pl, podając w tytule nr referencyjny IBS/UDR/2012

Więcej informacji na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl

Praktyki odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2012