Nowe konkursy stypendialne

Przedstawiamy najnowszy wykaz konkursów i programów stypendialnych:

Programy/oferty stypendialne/konkursy dla indywidualnych naukowców
Program Start konkursu Deadline Dla kogo
Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD do Niemiec
stypendia na pobyty badawcze
www.daad.pl/pl/09203/index.html#ForschungsstipendienDoktoranden
listopad 2012 ? doktoranci
stypendia na pobyty badawcze
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/postdoc2011.pdf
listopad 2012 ? post-doc, naukowcy
stypendia na pobyty badawcze
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/forschungsaufenthalt2011.pdf
10 stycznia 2012 i
1 czerwca 2012
naukowcy, nauczyciele akademiccy
powtórne stypendia
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/wiedereinladung2011.pdf
10 stycznia 2012 /
1 czerwca 2012
dla byłych stypendystów DAAD
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics centrów biotechnologii w Penzberg koło Monachium i Mannheim
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/roche2011.pdf
cały czas cały czas „młody” naukowiec do 32 r.
Stypendia DAAD i DLR dla kandydatów z dziedzin: astronautyka, kosmos, transport i energia
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09144.de.html
zależy od oferty zależy od oferty (link) doktoranci, post-doc, naukowcy
Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
TEAM (projekty zespołowe)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_team
15 stycznia 2012 15 marca 2012 (ostatni konkurs) liderzy zespołów badawczych
KOLUMB (zagraniczne staże podoktorskie)
www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,002,008
13 lutego 2012 16 marca 2012 (ostatni konkurs) „młodzi” doktorzy
VENTURES (projekty mające zast. w gospodarce)
www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,004,001
15 kwietnia i 31 października 2012 studenci, absolwenci, doktoranci
KWERENDA (kwerendy za granicą)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kwerenda
1 czerwca 2012
(ostatni konkurs)
doktorzy
SKILLS (szkolenia, warsztaty)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/program_skills
na bieżąco na bieżąco tylko stypendyści FNP
HOMING PLUS (subsydia zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce) www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_homing_plus 15 marca i 15 października 2012 doktorzy do 4 lub 6 lat po doktoracie
POMOST (granty dla rodziców powracających do pracy naukowej) www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_pomost 15 marca i 15 października 2012 doktorzy
START (stypendia dla młodych uczonych)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_start
31 października 2012 doktoranci, doktorzy do 30 (lub 32 lat)
IDEE DLA POLSKI (stypendia dla laureatów ERC Starting Grant) na bieżąco laureaci ERC Starting Grants
Programy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Junior Awards Research Program
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/junior.html
February 12 wiosna doktoranci
Senior Advanced Research Awards
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/senior.html
February 12 wiosna doktorzy
Humphrey Fellowship Program
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/Humphrey.html
February 12 wiosna liderzy po mgr
Graduate Student Awards
na rok 2013-14
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/susa.html
February 12 wiosna stypendia na 1szy rok studiów mgr
lub doktoranckich
Konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN)
staże podoktorskie
www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011
15 grudnia 2011 15 marca 2012 doktorant/”młody” doktor
finansowanie projektów badawczych
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
15 marca 2012 ? doktorant
finansowanie projektów badawczych
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
15 marca 2012 ? bardziej doświadczony naukowiec
Stypendia Instytutu Szwedzkiego
Baltic Sea Region Program/Visby Program
www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/
grudzień 15 lutego 2012 studenci,
doktoranci, post-doc
Stypendia w Szajcarii
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy SCIEX
www.sciex.pl
1 września 2012 1 listopada 2012 doktoranci, doktorzy
Inne programy/stypendia
Scopus-Perspektywy
Young Researcher Award 2011
www.perspektywy.org/elsevier/index.php?co=regulamin
Jun-12 ? „młodzi” naukowcy przed 30 r.
Stypendium Anny Pasek
www.annapasek.org/stypendium
listopad doktoranci przed 30 r.

Stypendia – konkursy

Poniżej znajduje się tabela z konkursami/stypendiami/grantami dla doktorantów i naukowców. Będzie ona aktualizowana wraz z pojawianiem się kolejnych informacji. Tabelka została przygotowana przez organizację Euraxess, której dziękujemy za tą inicjatywę.

Nazwa programu Start konkursu Deadline Kto może aplikować
SCIEX – Szwajcaria 1 września 2012 1 listopada 2012 doktoranci, doktorzy
DAAD – Niemcy listopad 2012 ? doktoranci
DAAD – Niemcy listopad 2012 ? post-doc
DAAD – Niemcy 10 stycznia 2012 i
1 czerwca 2012
naukowcy ze stopniem doktora
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics
centrów biotechnologii w Penzberg
koło Monachium i Mannheim
cały czas młody naukowiec  do 32 r.
Komisja Fulbrighta – USA
Junior Award
styczen 2012 doktoranci
Komisja Fulbrighta – USA
Senior Award
styczen 2012 doktorzy
KF – Humphrey Fellowship Program liderzy po mgr
KF – Graduate Student Awards
na rok 2013-14
styczen 2012 stypendia na 1szy rok studiów mgr
lub PhD
Scopus-Perspektywy
Young Researcher Award 2011
cze-12 młodzi naukowcy przed 30 r.
FNP – START na 2013 pazdziernik 2012 doktoranci, doktorzy przed 30 r.
FNP – SKILLS na bieżąco tylko stypendyści FNP
FNP – KOLUMB wiosna 16 marca 2012 doktorzy
Stypendium Anny Pasek listopad doktoranci przed 30 r.
Visby Program IS grudzień 15 lutego 2012 doktoranci, naukowcy

Stypendia

Poniżej lista stypendiów dla doktorantów i pracowników naukowych, o które mogą ubiegać się osoby z naszego Wydziału. Listę przygotował Wojtek Czerwiński (podziękowania!):

1. Nowoczesny Uniwersytet
Otrzymują 22 doktoranci i 22 młodzi doktorzy z UW.
Kwota 2000 zł przez 12 miesięcy.
Termin składania: 30 września 2011
Doktoranci kończący 2 lub 3 rok, konieczne otwarcie przewodu do 21.10.2011.
Suma otrzymywanych stypendiów z EFS nie może przekroczyć 5000 zł.
Szczegóły:
mail p. Traczyka z 8 września

2. Stypendium „Start”
Otrzymuje 135 młodych uczonych, z całej polski (rocznik 1981 lub później).
Kwota 28000 zł (całość).
Termin składania: 31 października 2011
Szczegóły:

3. Doktoraty dla Mazowsza
Nowa edycja rozpocznie się w styczniu 2012.
Poprzednio:
Otrzymało 25 osób
Kwota 3000 przez 12 miesięcy
Uwagi: suma stypendiów nie może przekroczyć 3 tys., więc
jeśli mam już 2 tys., to dadzą mi max. 1 tys.
Szczegóły:
4. Stypendium naukowe wydziałowe
Na naszym wydziale jakoś na jesieni 2011 będzie można składać
wnioski i stypendium naukowe. To jest co innego niż stypendium doktoranckie!
Stypendium naukowe to jest ok. 300 zł/miesiąc przez rok, ale dostaje je małe
kilkanaście osób z naszego wydziału. Będzie o tym jeszcze na pewno email.
5. Stypendia dla doktorantów na Mazowszu
W tym roku termin był 7 sierpnia. Za rok pewnie podobnie, czyli +- sierpień 2012
128 doktorantów, kwota ok 3000 zł (przy czym są limity dotyczące sumy stypendiów,
tak jak w punkcie 3).
Są tu problemy, bo pieniądze są przeznaczone na wydatki naukowe, czyli np wyjazdy,
książki itd. Trzeba też pisać o praktycznych zastosowaniach.
6. Stypendium „Ventures”
Bardziej dla projektów mających zastosowanie w przemyśle.
7. Stypendium Polityki „Zostańcie z nami”
Bardziej dla ludzi po doktoracie
8. Program Iuventus Plus
Też bardziej po doktoracie, do 35 lat.

Stypendia za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej 2008/2009

Tak jak w zeszłym roku można składać podania o stypendium za wyniki w nauce (termin: 15.11.2008) oraz pomocy materialnej w sekretariacie studiów doktoranckich. Więcej informacji na temat stypendiów (w tym regulamin uniwersytecki) możecie znaleźć na stronie samorządu UW lub bezpośrednio na stronie UW.

Każdy wydział jest zobowiązany do ustalenia własnego, szczegółowego regulaminu przyznawania stypendiów naukowych. Przy składaniu podania o stypendium za wyniki w nauce w roku 2007/2008, dostosujcie się do zeszłorocznego regulaminu (oraz załącznika – wzoru wykazu osiągnięć):