Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej

Zamieszczam ogłoszenie przekazane przez Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej:

=============================================================
Jeżeli jesteś przedsiębiorczym STUDENTEM, DOKTORANTEM, ABSOLWENTEM, PRACOWNIKIEM
NAUKOWYM LUB NAUKOWO DYDAKTYCZNYM z wydziału: Biologii; Chemii; Fizyki; Geografii i
Studiów Regionalnych; Geologii; Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Nauk Ekonomicznych;
Zarządzania

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO i planujesz założyć własną firmę aby zarobić na własnej wiedzy
(firmy typu spin off lub spin out),

skorzystaj z bezpłatnego doradztwa z następujących dziedzin:
Doradztwo prawne
Doradztwo finansowo-księgowe
Efektywny marketing
Doradztwo biznesowe

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO MOMENTU WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWAYCH

weź udział w bezpłatnym 3 dniowym szkoleniu wyjazdowym (Iuty 2012) zawierającym wybrane
elementy dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin-off/spin-
out, a także zajęcia motywacyjne, trening kreatywności, warsztaty dot. biznesplanów.

Organizator ponosi wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia (dojazd, zakwaterowanie,
wyżywienie, przeprowadzenie szkoleń, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa).

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 LUTEGO 2012 R.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej ASES”
www.akademia.ases.org.pl
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 22-622-35-19, 22-628-21-28 lub
pisząc na adres biuro@teklaplus.pl

___________________________________________
„Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej ASES”
Biuro projektu:
Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej
przy Uniwersytecie Warszawskim
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
tel. 22/628 21 28
www.ases.org.pl

Współpraca z siecią Euraxess

Witam,

Nawiązaliśmy współpracę z EURAXESS. Jest to sieć oferująca pomoc doktorantom/naukowcom w kwestiach związanych z wyjazdami na staże, stypendia. W szczególności na portalu http://ec.europa.eu/euraxess znajduje się największa w Europie baza ofert pracy i stypendiów dla naukowców. Zachęcamy do zapoznania się, zamieszczenia swojego CV.

Poniżej więcej informacji.

EURAXESS – Sieć Centrów Informacji dla Naukowców

BEZPŁATNA pomoc/konsultacje dla:

· – polskich naukowców wyjeżdżających za granicę

· – naukowców przyjeżdżających do Polski

· – instytucji przyjmujących naukowców z zagranicy

Sieć w Polsce i 37 krajach europejskich pomaga naukowcom w następujących kwestiach związanych z mobilnością:

· pozwolenia na pracę

· wizy

· zameldowanie

· ubezpieczenia

· podatki

· zakwaterowanie oraz

· nauka języka

· przedszkola itp.