Nowe konkursy stypendialne

Przedstawiamy najnowszy wykaz konkursów i programów stypendialnych:

Programy/oferty stypendialne/konkursy dla indywidualnych naukowców
Program Start konkursu Deadline Dla kogo
Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD do Niemiec
stypendia na pobyty badawcze
www.daad.pl/pl/09203/index.html#ForschungsstipendienDoktoranden
listopad 2012 ? doktoranci
stypendia na pobyty badawcze
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/postdoc2011.pdf
listopad 2012 ? post-doc, naukowcy
stypendia na pobyty badawcze
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/forschungsaufenthalt2011.pdf
10 stycznia 2012 i
1 czerwca 2012
naukowcy, nauczyciele akademiccy
powtórne stypendia
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/wiedereinladung2011.pdf
10 stycznia 2012 /
1 czerwca 2012
dla byłych stypendystów DAAD
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics centrów biotechnologii w Penzberg koło Monachium i Mannheim
www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/roche2011.pdf
cały czas cały czas „młody” naukowiec do 32 r.
Stypendia DAAD i DLR dla kandydatów z dziedzin: astronautyka, kosmos, transport i energia
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09144.de.html
zależy od oferty zależy od oferty (link) doktoranci, post-doc, naukowcy
Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
TEAM (projekty zespołowe)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_team
15 stycznia 2012 15 marca 2012 (ostatni konkurs) liderzy zespołów badawczych
KOLUMB (zagraniczne staże podoktorskie)
www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,002,008
13 lutego 2012 16 marca 2012 (ostatni konkurs) „młodzi” doktorzy
VENTURES (projekty mające zast. w gospodarce)
www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,004,001
15 kwietnia i 31 października 2012 studenci, absolwenci, doktoranci
KWERENDA (kwerendy za granicą)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kwerenda
1 czerwca 2012
(ostatni konkurs)
doktorzy
SKILLS (szkolenia, warsztaty)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/program_skills
na bieżąco na bieżąco tylko stypendyści FNP
HOMING PLUS (subsydia zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce) www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_homing_plus 15 marca i 15 października 2012 doktorzy do 4 lub 6 lat po doktoracie
POMOST (granty dla rodziców powracających do pracy naukowej) www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_pomost 15 marca i 15 października 2012 doktorzy
START (stypendia dla młodych uczonych)
www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_start
31 października 2012 doktoranci, doktorzy do 30 (lub 32 lat)
IDEE DLA POLSKI (stypendia dla laureatów ERC Starting Grant) na bieżąco laureaci ERC Starting Grants
Programy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Junior Awards Research Program
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/junior.html
February 12 wiosna doktoranci
Senior Advanced Research Awards
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/senior.html
February 12 wiosna doktorzy
Humphrey Fellowship Program
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/Humphrey.html
February 12 wiosna liderzy po mgr
Graduate Student Awards
na rok 2013-14
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/susa.html
February 12 wiosna stypendia na 1szy rok studiów mgr
lub doktoranckich
Konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN)
staże podoktorskie
www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011
15 grudnia 2011 15 marca 2012 doktorant/”młody” doktor
finansowanie projektów badawczych
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
15 marca 2012 ? doktorant
finansowanie projektów badawczych
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
15 marca 2012 ? bardziej doświadczony naukowiec
Stypendia Instytutu Szwedzkiego
Baltic Sea Region Program/Visby Program
www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/
grudzień 15 lutego 2012 studenci,
doktoranci, post-doc
Stypendia w Szajcarii
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy SCIEX
www.sciex.pl
1 września 2012 1 listopada 2012 doktoranci, doktorzy
Inne programy/stypendia
Scopus-Perspektywy
Young Researcher Award 2011
www.perspektywy.org/elsevier/index.php?co=regulamin
Jun-12 ? „młodzi” naukowcy przed 30 r.
Stypendium Anny Pasek
www.annapasek.org/stypendium
listopad doktoranci przed 30 r.

Stypendia – konkursy

Poniżej znajduje się tabela z konkursami/stypendiami/grantami dla doktorantów i naukowców. Będzie ona aktualizowana wraz z pojawianiem się kolejnych informacji. Tabelka została przygotowana przez organizację Euraxess, której dziękujemy za tą inicjatywę.

Nazwa programu Start konkursu Deadline Kto może aplikować
SCIEX – Szwajcaria 1 września 2012 1 listopada 2012 doktoranci, doktorzy
DAAD – Niemcy listopad 2012 ? doktoranci
DAAD – Niemcy listopad 2012 ? post-doc
DAAD – Niemcy 10 stycznia 2012 i
1 czerwca 2012
naukowcy ze stopniem doktora
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics
centrów biotechnologii w Penzberg
koło Monachium i Mannheim
cały czas młody naukowiec  do 32 r.
Komisja Fulbrighta – USA
Junior Award
styczen 2012 doktoranci
Komisja Fulbrighta – USA
Senior Award
styczen 2012 doktorzy
KF – Humphrey Fellowship Program liderzy po mgr
KF – Graduate Student Awards
na rok 2013-14
styczen 2012 stypendia na 1szy rok studiów mgr
lub PhD
Scopus-Perspektywy
Young Researcher Award 2011
cze-12 młodzi naukowcy przed 30 r.
FNP – START na 2013 pazdziernik 2012 doktoranci, doktorzy przed 30 r.
FNP – SKILLS na bieżąco tylko stypendyści FNP
FNP – KOLUMB wiosna 16 marca 2012 doktorzy
Stypendium Anny Pasek listopad doktoranci przed 30 r.
Visby Program IS grudzień 15 lutego 2012 doktoranci, naukowcy