Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej

Zamieszczam ogłoszenie przekazane przez Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej:

=============================================================
Jeżeli jesteś przedsiębiorczym STUDENTEM, DOKTORANTEM, ABSOLWENTEM, PRACOWNIKIEM
NAUKOWYM LUB NAUKOWO DYDAKTYCZNYM z wydziału: Biologii; Chemii; Fizyki; Geografii i
Studiów Regionalnych; Geologii; Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Nauk Ekonomicznych;
Zarządzania

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO i planujesz założyć własną firmę aby zarobić na własnej wiedzy
(firmy typu spin off lub spin out),

skorzystaj z bezpłatnego doradztwa z następujących dziedzin:
Doradztwo prawne
Doradztwo finansowo-księgowe
Efektywny marketing
Doradztwo biznesowe

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO MOMENTU WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWAYCH

weź udział w bezpłatnym 3 dniowym szkoleniu wyjazdowym (Iuty 2012) zawierającym wybrane
elementy dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin-off/spin-
out, a także zajęcia motywacyjne, trening kreatywności, warsztaty dot. biznesplanów.

Organizator ponosi wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia (dojazd, zakwaterowanie,
wyżywienie, przeprowadzenie szkoleń, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa).

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 LUTEGO 2012 R.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej ASES”
www.akademia.ases.org.pl
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 22-622-35-19, 22-628-21-28 lub
pisząc na adres biuro@teklaplus.pl

___________________________________________
„Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej ASES”
Biuro projektu:
Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej
przy Uniwersytecie Warszawskim
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
tel. 22/628 21 28
www.ases.org.pl

Stypendia – konkursy

Poniżej znajduje się tabela z konkursami/stypendiami/grantami dla doktorantów i naukowców. Będzie ona aktualizowana wraz z pojawianiem się kolejnych informacji. Tabelka została przygotowana przez organizację Euraxess, której dziękujemy za tą inicjatywę.

Nazwa programu Start konkursu Deadline Kto może aplikować
SCIEX – Szwajcaria 1 września 2012 1 listopada 2012 doktoranci, doktorzy
DAAD – Niemcy listopad 2012 ? doktoranci
DAAD – Niemcy listopad 2012 ? post-doc
DAAD – Niemcy 10 stycznia 2012 i
1 czerwca 2012
naukowcy ze stopniem doktora
Stypendia DAAD i Roche Diagnostics
centrów biotechnologii w Penzberg
koło Monachium i Mannheim
cały czas młody naukowiec  do 32 r.
Komisja Fulbrighta – USA
Junior Award
styczen 2012 doktoranci
Komisja Fulbrighta – USA
Senior Award
styczen 2012 doktorzy
KF – Humphrey Fellowship Program liderzy po mgr
KF – Graduate Student Awards
na rok 2013-14
styczen 2012 stypendia na 1szy rok studiów mgr
lub PhD
Scopus-Perspektywy
Young Researcher Award 2011
cze-12 młodzi naukowcy przed 30 r.
FNP – START na 2013 pazdziernik 2012 doktoranci, doktorzy przed 30 r.
FNP – SKILLS na bieżąco tylko stypendyści FNP
FNP – KOLUMB wiosna 16 marca 2012 doktorzy
Stypendium Anny Pasek listopad doktoranci przed 30 r.
Visby Program IS grudzień 15 lutego 2012 doktoranci, naukowcy