Wybory do WRD i Rady Wydziału

Koleżanki i Koledzy Doktoranci!

Przypominamy, że już w najbliższy czwartek, 29.11.2012 o godz. 14:00 w sali 5440 odbędą się wybory do nowej Wydziałowej Rady Doktorantów oraz przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału MIM UW. W WRD jest 9 miejsc, zaś do Rady Wydziału wybierać będziemy 2 reprezentantów.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do WRD lub RW zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia zainteresowania na adres doktoranci@mimuw.edu.pl .

Wydziałowa Rada Doktorantów MIM UW

Spotkanie z Polską Komisją Akredytacyjną

Szanowni Doktoranci Wydziału MIM UW!

Przypominamy, że już w najbliższy wtorek, 27.11.2012 o godz. 12:15 w sali 2180 odbędzie się spotkanie doktorantów z Polską Komisją Akredytacyjną. Komisja będzie nas pytała o to, jak nam się tutaj studiuje.

Ocena jakości kształcenia wystawiona przez PKA wpływa na wiele aspektów działalności Wydziału MIMUW. Przekłada się na jego pozycję, prestiż i ma również istotne konsekwencje finansowe. Zachęcamy do licznego stawienia się na spotkaniu i godnego reprezentowania naszego Wydziału! Wasza opinia jest ważna!

Wydziałowa Rada Doktorantów MIM UW