Wyniki wyborów

W wyniku wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów wybrani zostali:
Marcin Przybyłko
Anna Zalewska
Maciej Zielenkiewicz

Do Rady Wydziału wybrani zostali:
Paweł Gora
Aleksander Jankowski
Marcin Małogrosz

Nowa Wydziałowa Rada Doktorantów ukonstytuuje się oficjalnie po 17 grudnia, o ile do tego czasu nie będzie protestów wyborczych.