Ogłaszamy wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Doktorantów. W obecnym momencie ma ona trzech członków oraz sześć nieobsadzonych miejsc. Przyjmujemy zgłoszenia (mejlowo) od chętnych na te pozycje do 14 grudnia b.r. Jeżeli zgłoszeń będzie nie więcej niż sześć, to osoby te zostaną automatycznie przyjęte. W przeciwnym razie, zorganizowane będą wybory w formie tradycyjnej.