Poniżej lista stypendiów dla doktorantów i pracowników naukowych, o które mogą ubiegać się osoby z naszego Wydziału. Listę przygotował Wojtek Czerwiński (podziękowania!):

1. Nowoczesny Uniwersytet
Otrzymują 22 doktoranci i 22 młodzi doktorzy z UW.
Kwota 2000 zł przez 12 miesięcy.
Termin składania: 30 września 2011
Doktoranci kończący 2 lub 3 rok, konieczne otwarcie przewodu do 21.10.2011.
Suma otrzymywanych stypendiów z EFS nie może przekroczyć 5000 zł.
Szczegóły:
mail p. Traczyka z 8 września

2. Stypendium „Start”
Otrzymuje 135 młodych uczonych, z całej polski (rocznik 1981 lub później).
Kwota 28000 zł (całość).
Termin składania: 31 października 2011
Szczegóły:

3. Doktoraty dla Mazowsza
Nowa edycja rozpocznie się w styczniu 2012.
Poprzednio:
Otrzymało 25 osób
Kwota 3000 przez 12 miesięcy
Uwagi: suma stypendiów nie może przekroczyć 3 tys., więc
jeśli mam już 2 tys., to dadzą mi max. 1 tys.
Szczegóły:
4. Stypendium naukowe wydziałowe
Na naszym wydziale jakoś na jesieni 2011 będzie można składać
wnioski i stypendium naukowe. To jest co innego niż stypendium doktoranckie!
Stypendium naukowe to jest ok. 300 zł/miesiąc przez rok, ale dostaje je małe
kilkanaście osób z naszego wydziału. Będzie o tym jeszcze na pewno email.
5. Stypendia dla doktorantów na Mazowszu
W tym roku termin był 7 sierpnia. Za rok pewnie podobnie, czyli +- sierpień 2012
128 doktorantów, kwota ok 3000 zł (przy czym są limity dotyczące sumy stypendiów,
tak jak w punkcie 3).
Są tu problemy, bo pieniądze są przeznaczone na wydatki naukowe, czyli np wyjazdy,
książki itd. Trzeba też pisać o praktycznych zastosowaniach.
6. Stypendium „Ventures”
Bardziej dla projektów mających zastosowanie w przemyśle.
7. Stypendium Polityki „Zostańcie z nami”
Bardziej dla ludzi po doktoracie
8. Program Iuventus Plus
Też bardziej po doktoracie, do 35 lat.