Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej

ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu:

„Wsparcie pracowników naukowych w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej poprzez organizowanie warsztatów”.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Miejsce szkolenia: ul. Klasyków 10, Warszawa (Białołęka)

Szkolenia są skierowane do studentów, pracowników naukowych,
doktorantów, absolwentów uczelni (12 miesięcy od daty ukończenia studiów) z
woj. mazowieckiego.

Terminy szkoleń, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje
dostępne są na naszej stronie www.fpa.org.pl.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkolenia@bioinfo.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego