Drogie Doktorantki i Doktoranci MIM UW!

29.11. odbyły się wybory do nowej WRD MIM UW oraz wybór przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału.

W wyniku wyborów do WRD dostali się:

Paweł Gora (8 głosów)

Piotr Kasprzyk (5 głosów)

Julia Romanowska (7 głosów)

Filip Mazowiecki (5 głosów)

Andrzej Pawlicki (7 głosów)

Reprezentantem doktorantów do Rady Wydziału MIM UW został Maciej Zielenkiewicz.

Wyniki wyborów stały się oficjalne 6.12.2012. Ponadto na pierwszym posiedzeniu WRD 12.12. wybrany został nowy Przewodniczący WRD (Paweł Gora) oraz Delegat WRD do Rady Doktorantów (Andrzej Pawlicki).