Wybory przedstawicieli doktorantów do Wydziałowej Rady Doktorantów i do Rady Wydziału MIM UW odbędę się we wtorek, 10.12., o godz. 14:00, w sali 5440.

Zachęcamy do udziału w wyborach!

Wydziałowa Rada Doktorantów