Strona jest prowadzona przez Wydziałową Radę Doktorantów (WRD) MIM UW, uchwytną pod mailem

doktoranci@mimuw.edu.pl

W skład WRD wchodzą:

  • Maciej Zielenkiewicz (przewodniczący)
  • Anna Zalewska
  • Marcin Przybyłko