Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów na UW

Kilka zebranych, przydatnych informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów na UW.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS przez doktorantów [PDF].
Doktorant do ubezpieczenia może również zgłosić swoje dzieci jak i małżonka/ę, w przypadku gdy ten/ta nie otrzymuje objętych obowiązkowym ZUSem dochodów.

Dowód ubezpieczenia

Dowodem ubezpieczenia doktoranta korzystającego z ubezpieczenia na UW jest książeczka zdrowia doktoranta. Ważność ubezpieczenia potwierdza się stemplując w/w książeczkę w Biurze Spraw Pracowniczych, w Pałacu Kazimierzowskim (parter, pokój nr 1).

Utrata i wznowienie ubezpieczenia

Doktorant podejmujący pracę na umowę o pracę lub umowę o zlecenie traci prawo do ubezpieczenia na UW. Po zakończeniu umowy ubezpieczenie nie jest automatycznie wznawiane. Należy ponownie złożyć formularz ZUS ZZA. Przykładowo, traci się ubezpieczenie podpisując umowy w ramach prowadzenia zajęć na Wydziale i w takim przypadku należy wznowić ponownie ubezpieczenie. W przypadku podpisywanie tylko umowy o dzieło, wcześniejsze zgłoszenie do ubezpieczenia na UW pozostaje aktualne.


Informacje zebrane od Pani Anny Osmańskiej-Zych, Pani Grażyny Gendery, Pana Leszka Plaskoty i Pani Jonaty Wilczewskiej. W razie błędów, przede wszystkim merytorycznych, prosimy o korekty (mailem).

Mikołaj Rybiński